OCENA 2018/3 (data publikacji oceny: 05.12.2018)

Od oceny grudzień 2018, nowe cechy płodności w ocenie wartości hodowlanej bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W związku ze spełnieniem warunków formalnych Instytut Zootechniki-PIB w ocenie grudniowej (2018/3) zastąpił wskaźniki niepowtarzalności unasienień krów i jałówek (NRj i NRk) współczynnikami zapłodnienia krów i jałówek (CRj i CRk). Dotychczas stosowane wskaźniki niepowtarzalności unasienień obliczane były na podstawie skuteczności pierwszego zabiegu inseminacyjnego (NR). Współczynnik zapłodnienia (CR) dla jałówki lub krowy jest obliczany na podstawie liczby wszystkich zabiegów inseminacyjnych od pierwszego do skutecznego wg wzoru 100/liczba inseminacji.
(szczegółowy opis w zakładce: Metody oceny oraz w tekście opublikowanym na stronach Instytutu www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1864&Itemid=49)

Zakres prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono ocenę 2018/3 przedstawiającą oficjalne wartości hodowlane buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej.

Wprowadzono kody opisujące, dla każdej cechy, typ opublikowanej wartości hodowlanej:

WYNIKACH OCENY zamieszczono oszacowane wartości hodowlane dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności (przeżywalności) oraz obliczony na ich podstawie indeks PF wraz z podindeksami. Wartość hodowlana dla danej cechy jest uznawana za oficjalną w przypadku spełnienia kryteriów podanych w metodach oceny.

Zasady prezentacji wartości hodowlanych i indeksów

Dla wszystkich cech podlegających ocenie tj. cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju, płodności i długowieczności (przeżywalności) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa oszacowana przez INTERBULL. Jeżeli buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = MACE lub GMACE). Jeśli buhaj takiej oceny nie posiada, to prezentowana jest ocena krajowa (TYP OCENY = EBV lub GPI).

Sposoby dostępu

Następna ocena

Data publikacji wyników następnej oceny wartości hodowlanej buhajów - 3 kwiecień 2019 r.