OCENA 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Zakres prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono ocenę 2024/1 przedstawiającą oficjalne wartości hodowlane buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej.

Wprowadzono kody opisujące, dla każdej cechy, typ opublikowanej wartości hodowlanej:

WYNIKACH OCENY zamieszczono oszacowane wartości hodowlane dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności (przeżywalności), zdolności udojowej, przebiegu porodów oraz obliczony na ich podstawie indeks PF wraz z podindeksami. Wartość hodowlana dla danej cechy jest uznawana za oficjalną w przypadku spełnienia kryteriów podanych w metodach oceny.

Zasady prezentacji wartości hodowlanych i indeksów

Dla wszystkich cech podlegających ocenie tj. cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju, płodności, długowieczności (przeżywalności), zdolności udojowej, przebiegu porodów prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa oszacowana przez INTERBULL. Jeżeli buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = MACE lub GMACE). Jeśli buhaj takiej oceny nie posiada, to prezentowana jest ocena krajowa (TYP OCENY = EBV lub GPI). W przypadku cechy zdrowotność racic prezentowana jest jednostopniowa ocena wartości hodowlanej, która jest szacowana w jednym cyklu obliczeniowym przy jednoczesnym wykorzystaniu informacji fenotypowej, rodowodowej i genomowej (TYP OCENY = ssGEBV).

Sposoby dostępu

Następna ocena

Data publikacji wyników następnej oceny wartości hodowlanej buhajów - 14 sierpień 2024 r.