Kalkulator wartości hodowlanej

Równania konwersji umożliwiają szybkie przeliczenie zagranicznej wartości hodowlanej buhaja na krajową wartość hodowlaną.
Należy pamiętać, że wartości hodowlane otrzymane na podstawie równań konwersji są przybliżone i stosuje się je tylko wówczas, gdy nie są dostępne międzynarodowe oszacowania wartości hodowlanej.

Dane do przeliczenia